Warunki sprzedaży

 1. NINIEJSZY DOKUMENT ZAWIERA BARDZO WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TWOICH PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ WARUNKÓW, OGRANICZEŃ I WYŁĄCZEŃ, KTÓRE MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE. PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE.

  SKŁADAJĄC ZAMÓWIENIE NA PRODUKTY Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ, AKCEPTUJESZ I JESTEŚ ZWIĄZANY NINIEJSZYMI WARUNKAMI.

  NIE MOŻESZ ZAMÓWIĆ LUB OTRZYMAĆ PRODUKTÓW Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ, JEŚLI (A) NIE ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI, (B) NIE JESTEŚ STARSZYM Z TYTUŁÓW (i) UKOŃCZYŁ CO NAJMNIEJ 18 LAT LUB (ii) NIE JEST W WIEKU UPRAWNIAJĄCYM DO ZAWARCIA WIĄŻĄCEJ UMOWY Z SIONYX, LLC LUB (C) NIE MA DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB JAKICHKOLWIEK TREŚCI LUB TOWARÓW TEJ STRONY PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. PRODUKTY NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ SĄ OFEROWANE DO SPRZEDAŻY OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI (USA). EKSPORT PRODUKTÓW Z USA JEST ZABRONIONY PRZEZ NINIEJSZE WARUNKI.


  Niniejsze warunki (niniejsze „Regulamin") dotyczą zakupu i sprzedaży produktów za pośrednictwem www.sionyx.com (dalej "teren"). Niniejsze Warunki mogą zostać zmienione przez SIONYX, LLC (określaną jako "us", "we"lub"ludzkiej," w zależności od kontekstu) bez uprzedniego pisemnego powiadomienia w dowolnym momencie, według naszego wyłącznego uznania. Najnowsza wersja niniejszych Warunków zostanie opublikowana w tej Witrynie, a przed zakupem jakiegokolwiek produktu dostępnego za pośrednictwem tej Witryny należy zapoznać się z niniejszymi Warunkami. Wersja niniejszych Warunków, która jest opublikowana w tej Witrynie w momencie składania zamówienia na zakup produktu za pośrednictwem Witryny, jest wersją, która ma zastosowanie do Twojego zakupu.


  Niniejsze Warunki stanowią integralną część Warunków korzystania z Witryny, które mają ogólne zastosowanie do korzystania z naszej Witryny. Należy również dokładnie zapoznać się z naszą Polityką prywatności przed złożeniem zamówienia na produkty za pośrednictwem tej Witryny (patrz Sekcja 9).


 2. Przyjęcie i anulowanie zamówienia. Zgadzasz się, że Twoje zamówienie jest ofertą zakupu, zgodnie z niniejszymi Warunkami, wszystkich produktów wymienionych w zamówieniu. Wszystkie zamówienia muszą zostać przez nas zaakceptowane, w przeciwnym razie nie będziemy zobowiązani do sprzedaży produktów. Możemy zdecydować, że nie przyjmiemy żadnych zamówień według naszego wyłącznego uznania. Po otrzymaniu zamówienia zobaczysz automatyczne potwierdzenie zamówienia na Stronie. Po zaakceptowaniu Twojego zamówienia wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem numeru zamówienia i szczegółami zamówionych produktów. Przyjęcie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży między SIONYX, LLC a Tobą nie nastąpi, dopóki nie otrzymasz wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Możesz mieć możliwość anulowania zamówienia przed jego wysłaniem, kontaktując się z obsługą klienta pod adresem wsparcie@SIONYX.com.

 3. Ceny i warunki płatności.
  1. Wszystkie ceny zamieszczone na tej Stronie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Cena pobierana za produkt lub usługę będzie ceną obowiązującą w momencie składania zamówienia i zostanie podana w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Jeśli wystąpi błąd typograficzny lub inny błąd w cenie zamieszczonej na Stronie lub w naszych wiadomościach e-mail z potwierdzeniem lub akceptacją, zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia i poinformowania Cię o prawidłowej cenie. Będziesz mieć wtedy możliwość złożenia nowego zamówienia po skorygowanej cenie. Podwyżki cen (poza błędami) będą dotyczyły wyłącznie zamówień złożonych po takich zmianach. Opublikowane ceny nie obejmują podatków ani opłat za wysyłkę i obsługę. Wszystkie takie podatki i opłaty zostaną dodane do łącznej kwoty towarów i zostaną wyszczególnione w koszyku oraz w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

  2. Warunki płatności zależą od naszego wyłącznego uznania, a płatność musi zostać przez nas otrzymana przed przyjęciem zamówienia. Akceptujemy VISA, MasterCard, AMEX, Discover, Diners Club, Shop Pay, Apple Pay, Google Pay, Bancontact, iDeal, Meta Pay, PayPal, Amazon Pay i Klarna dla wszystkich zakupów. Oświadczasz i gwarantujesz, że (i) informacje o karcie kredytowej, które nam przekazujesz, są prawdziwe, prawidłowe i kompletne, (ii) jesteś należycie upoważniony do korzystania z takiej karty kredytowej do zakupu, (iii) opłaty poniesione przez Ciebie będą honorowane przez firmę obsługującą Twoją kartę kredytową oraz (iv) zapłacisz poniesione przez siebie opłaty po podanych cenach, w tym wszystkie należne podatki, jeśli takie istnieją.

 4. Przesyłki; Dostawa; Tytuł i ryzyko utraty.
  1. Zorganizujemy wysyłkę produktów do Ciebie. Sprawdź poszczególne strony produktów, aby zobaczyć konkretne opcje dostawy. Zapłacisz wszystkie koszty wysyłki i obsługi określone podczas procesu składania zamówienia.

  2. Tytuł własności i ryzyko utraty przechodzą na Ciebie z chwilą przekazania przez nas produktów przewoźnikowi. Daty wysyłki i dostawy są jedynie szacunkowe i nie mogą być gwarantowane. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w przesyłkach.

 5. Zwroty i zwroty i Wymiany. Możesz zwrócić produkty w celu uzyskania pełnego zwrotu ceny produktu lub wymienić produkty na inny produkt SIONYX, o ile uzyskasz autoryzację zwrotu materiału („Warunki zwrotów i gwarancja”) w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania produktów. Zwroty zainicjowane po trzydziestu (30) dniach od otrzymania produktów są według naszego wyłącznego uznania i (jeśli przyjmiemy zwrot) podlegają opłacie za uzupełnienie zapasów w wysokości 15%. Zwroty wadliwych produktów będą rozpatrywane jako zgłoszenie gwarancyjne i podlegają ograniczonej gwarancji SIONYX. Numer RMA można uzyskać kontaktując się z obsługą klienta SIONYX pod adresem wsparcie@sionyx.com.

 6. OGRANICZONA GWARANCJA.

  NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA, KTÓRE MOGĄ RÓWNIEŻ MIEĆ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU.

  NINIEJSZĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĘ MOŻNA RÓWNIEŻ ZNALEŹĆ NA STRONIE WWW.SIONYX.COM/WARRANTY ORAZ W DOKUMENTACJI DOSTARCZANEJ Z PRODUKTAMI.

  1. SIONYX, LLC („SIONYX” lub „my”) udziela gwarancji pierwotnemu użytkownikowi końcowemu/nabywcy („ty”) produktu (określanego w tej sekcji jako „Towary”), że przez okres dwóch (2) lat od daty zakupu Towarów („Okres gwarancji”) Towary te będą wolne od istotnych wad materiałowych i wykonawczych. SIONYX gwarantuje, że akcesoria dołączone do Towarów i Zestawów Akcesoriów sprzedawanych oddzielnie od Towarów pod odrębnym SKU produktu] będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zakupu.

  2. Z WYJĄTKIEM GWARANCJI OKREŚLONEJ W (a), W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, SIONYX NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TOWARÓW, W TYM JAKICHKOLWIEK (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ; (B) GWARANCJA PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU; (C) GWARANCJA WŁASNOŚCI; (D) GWARANCJA NARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH; WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE PRZEZ PRAWO, SPOSÓB PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, SPOSÓB WYKONYWANIA HANDLU W INNY SPOSÓB.

  3. Produkty wytwarzane przez stronę trzecią („Produkt strony trzeciej”) mogą stanowić, zawierać, być zawarte, włączone, dołączone do Towarów lub zapakowane razem z Towarami. Produkty stron trzecich nie są objęte gwarancją, o której mowa w punkcie (a). Dla uniknięcia wątpliwości, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, SIONYX NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW STRON TRZECICH, W TYM JAKICHKOLWIEK (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ; (B) GWARANCJA PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU; (C) GWARANCJA WŁASNOŚCI; (D) GWARANCJA NARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH; WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE PRZEZ PRAWO, SPOSÓB PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, SPOSÓB WYKONYWANIA HANDLU W INNY SPOSÓB.

  4. SIONYX nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie gwarancji zgodnie z sekcją (a), chyba że złożysz roszczenie gwarancyjne, jak opisano poniżej.

  5. SIONYX nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie gwarancji, o której mowa w punkcie (a), jeśli: (i) po uzyskaniu numeru autoryzacji zwrotu materiału (RMA) będziesz dalej korzystać z takich towarów; (ii) wada powstała, ponieważ nie zastosowałeś się do ustnych lub pisemnych instrukcji SIONYX dotyczących przechowywania, instalacji, uruchomienia, użytkowania lub konserwacji takich Towarów; lub (iii) zmienisz lub naprawisz takie Towary bez uprzedniej pisemnej zgody SIONYX.

  6. Z zastrzeżeniem punktu (d) i punktu (e) powyżej, w odniesieniu do wszelkich takich Towarów w Okresie Gwarancji, SIONYX, według własnego uznania, albo (i) naprawi lub wymieni Towary na ten sam lub nowszy model; lub (ii) naprawić lub wymienić wadliwe części; lub (iii) zwrócić cenę zakupu Towarów. W zakresie dozwolonym przez prawo Okres gwarancji nie zostanie przedłużony, odnowiony ani w inny sposób zmieniony z powodu późniejszej wymiany, odsprzedaży, naprawy lub wymiany aparatu lub akcesoriów. Jednak części naprawione lub wymienione w okresie gwarancyjnym będą objęte gwarancją przez pozostałą część pierwotnego okresu gwarancyjnego lub przez dziewięćdziesiąt (90) dni od daty naprawy lub wymiany, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.

  7. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, ŚRODKI ZARADCZE OPISANE W ROZDZIALE 6 SĄ JEDYNYMI I WYŁĄCZNYMI ŚRODKAMI ZARADCAMI UŻYTKOWNIKA ORAZ NASZE CAŁKOWITE ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKIEKOLWIEK NARUSZENIE NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY RZECZYWISTEJ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA WADLIWY PRODUKT LUB USŁUGĘ, KTÓRĄ KUPIŁEŚ ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY, ANI W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK UTRATY PRODUKCJI, PRACY, DANYCH, UŻYTKOWANIA, DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, WARTOŚCI WOLI , REPUTACJI, DOCHODÓW LUB ZYSKÓW, JAKICHKOLWIEK OBNIŻEŃ WARTOŚCI, KOSZTÓW TOWARÓW ZAMIENNYCH LUB JAKICHKOLWIEK WTÓRNYCH, PRZYPADKOWYCH, SPECJALNYCH LUB SZKÓD LUB STRAT, BEZPOŚREDNICH LUB POŚREDNICH. UŻYTKOWNIK ROZUMIE, POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE POWYŻSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI SIONYX STANOWIĄ PODZIAŁ RYZYKA ZGODNIE Z UPOWAŻNIENIEM W JEDNOLITYM KODEKSIE HANDLOWYM PRZYJĘTYM W MASSACHUSETTS I INNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH PRAWACH MASSACHUSETTS, ORAZ ŻE OPŁATY I PROWIZJE ZA PRODUKTY DOSTARCZANE CI PRZEZ SIONYX ODZWIERCIEDLAJĄ TEN PODZIAŁ RYZYKA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONE W NINIEJSZEJ NINIEJSZEJ NINIEJSZOŚCI.

   NIEKTÓRE KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WTÓRNYCH, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYKLUCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

  8. Inne ograniczenia. Ograniczona gwarancja określona w punkcie (a) nie obejmuje (i) części eksploatacyjnych, takich jak baterie lub powłoki ochronne, których zużycie zmniejsza się wraz z upływem czasu, chyba że awaria nastąpiła z powodu wad materiałowych lub wykonawczych; (ii) uszkodzeń kosmetycznych, w tym między innymi zadrapań (w tym soczewek), wgnieceń i pękniętego plastiku portów; (iii) uszkodzeń spowodowanych użyciem z innym produktem; (iv) uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, nadużyciem, niewłaściwym użyciem, ingerencją, płynem (poza certyfikacją Towaru), piaskiem, uderzeniem, ogniem, brakiem odpowiedniej pielęgnacji lub konserwacji, trzęsieniem ziemi lub inną przyczyną zewnętrzną; (v) do szkód spowodowanych eksploatacją Towarów niezgodnie z opublikowanymi wytycznymi SIONYX; (vi) szkód spowodowanych przez nieautoryzowane części lub serwis (w tym aktualizacje i rozszerzenia) wykonane przez kogokolwiek, kto nie jest przedstawicielem SIONYX; (vii) do Towarów, które zostały zmodyfikowane w celu zmiany funkcjonalności lub możliwości bez pisemnej zgody SIONYX; (viii) wad spowodowanych normalnym zużyciem lub w inny sposób normalnym starzeniem się Towarów; lub (ix) jeśli jakikolwiek numer seryjny został usunięty lub zatarty z Towarów.

  9. ROSZCZENIA GWARANCYJNE
   1. Wszystkie roszczenia w ramach ograniczonej gwarancji będą wymagały numeru autoryzacji zwrotu materiału (RMA). Aby omówić roszczenie gwarancyjne i uzyskać numer RMA, skontaktuj się z obsługą klienta SIONYX: wsparcie@SIONYX.com (http://support@sionyx.com/). Będziesz musiał dostarczyć paragon/dowód zakupu z datą zakupu, zapłaconą kwotą i miejscem zakupu.
   2. Jeśli Twoje roszczenie gwarancyjne zostanie otrzymane w okresie gwarancyjnym, Dział Obsługi Klienta SIONYX przeprowadzi telefoniczną ocenę, aby ustalić, czy awaria jest objęta ograniczoną gwarancją
   3. Jeśli Dział Obsługi Klienta SIONYX ustali, że awaria jest objęta ograniczoną gwarancją, SIONYX, według własnego uznania, albo
    1. naprawić lub wymienić Towar; lub
    2. naprawić lub wymienić wadliwe części; lub
    3. uznania lub zwrotu ceny zakupu Towarów.

 7. Towary nieprzeznaczone do odsprzedaży lub eksportu. Zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów różnych stanów i Stanów Zjednoczonych w związku z zakupem, użytkowaniem i rozporządzaniem produktami kupowanymi w naszej Witrynie, w tym wszystkimi przepisami eksportowymi, jak określono poniżej. Oświadczasz, gwarantujesz i zgadzasz się, że kupujesz produkty z Witryny wyłącznie do własnego, zgodnego z prawem użytku osobistego lub domowego, a nie w celu odsprzedaży lub eksportu. Produkty zakupione w Witrynie mogą podlegać kontroli eksportowej na podstawie przepisów eksportowych, w tym między innymi przepisów eksportowych (15 CFR 768-799), wszelkich przepisów następczych i uzupełniających (łącznie „Przepisy eksportowe").

 8. Wykorzystanie własności intelektualnej i własność. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że:

  1. W odniesieniu do oprogramowania (w tym oprogramowania układowego) i praw własności intelektualnej zawartych w produktach sprzedawanych w tej Witrynie, użycie w tej Witrynie terminów „sprzedaż”, „sprzedaż”, „odsprzedaż”, „odsprzedaż”, „kup”, „ cena” i tym podobne oznaczają zakup lub sprzedaż licencji na takie oprogramowanie i prawa własności intelektualnej określone w umowie licencyjnej użytkownika końcowego dostarczonej z produktem lub usługą. Oprogramowanie (w tym oprogramowanie układowe) i prawa własności intelektualnej zawarte w produktach i usługach sprzedawanych w tej Witrynie są udostępniane wyłącznie do licencjonowania, a nie do sprzedaży, użytkownikowi i innym potencjalnym klientom zgodnie z warunkami i ograniczeniami umowy licencyjnej dołączonej do tej konkretnej produkt.

  2. Będziesz przestrzegać wszystkich warunków konkretnej umowy licencyjnej dotyczącej dowolnego produktu lub usługi, którą uzyskujesz za pośrednictwem tej Witryny, w tym między innymi wszystkich zobowiązań do zachowania poufności i ograniczeń dotyczących odsprzedaży, użytkowania, inżynierii wstecznej, kopiowania, tworzenia, modyfikowania, ulepszanie, sublicencjonowanie i przekazywanie tych licencjonowanych produktów.

  3. Użytkownik nie będzie powodować, nakłaniać ani zezwalać na nieprzestrzeganie przez inne osoby warunków jakiejkolwiek z tych umów licencyjnych na produkty i usługi.

  4. SIONYX, LLC i jej licencjodawcy są i pozostaną jedynymi i wyłącznymi właścicielami wszystkich praw własności intelektualnej do każdego produktu i usługi udostępnianych na tej Stronie oraz wszelkich powiązanych specyfikacji, instrukcji, dokumentacji lub innych materiałów, w tym między innymi , wszelkie pokrewne prawa autorskie, patenty i znaki towarowe, podlegające wyłącznie ograniczonej licencji udzielonej w ramach umowy licencyjnej produktu lub usługi. Użytkownik nie ma i nie nabędzie żadnych praw własności intelektualnej do produktów udostępnianych za pośrednictwem tej Witryny ani żadnych praw własności intelektualnej związanych z tymi produktami.

  5. Niniejszym przenosisz na SIONYX wszelkie prawa, tytuły i udziały we wszystkich opiniach, sugestiach, pomysłach, ulepszeniach i innych komentarzach dostarczonych przez Ciebie firmie SIONYX w odniesieniu do Produktów („Informacje zwrotne"), a SIONYX będzie miał nieograniczone prawo do wykorzystywania i ujawniania Informacji zwrotnych bez obowiązku lub obowiązku lub rozliczania się z Tobą, a wszelkie ulepszenia, modyfikacje i zmiany dokonane na podstawie Informacji zwrotnych są naszą wyłączną własnością.

 9. Prywatności. Nasza Polityka prywatności, https://www.sionyx.com/policies/privacy-policy, reguluje przetwarzanie wszystkich danych osobowych zebranych od Ciebie w związku z zakupem produktów za pośrednictwem Witryny.

 10. Odszkodowanie. Będziesz bronić SIONYX i jej podmiotów stowarzyszonych oraz ich odpowiednich urzędników, dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelkimi zarzutami, skargami, pozwami, pozwami, postępowaniami, przesłuchaniami, dochodzeniami, roszczeniami i żądaniami wniesionymi przez stronę trzecią przeciwko któremukolwiek z powyższych (łącznie , “Reklamacje”) oraz zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności każdą z powyższych osób przed wszelkimi wynikającymi z tego szkodami (w tym wszelkimi szkodami przypadkowymi i wtórnymi ostatecznie zasądzonymi przez sąd), karami, grzywnami, kosztami, kwotami zapłaconymi w ramach ugody, wydatkami, kosztami i opłatami (w tym między innymi , koszty sądowe, uzasadnione honoraria prawników, księgowych i innych ekspertów lub inne wydatki związane z postępowaniem sądowym lub innym postępowaniem lub jakimkolwiek Roszczeniem), które powstają w wyniku (a) użytkowania lub rozporządzania produktem zakupionym od SiOnyx, przez Ciebie lub jakiejkolwiek innej osobie, która uzyskuje dostęp do produktu za Twoim pośrednictwem, lub (b) nieprzestrzegania przez Ciebie obowiązującego prawa, w tym niezgodnego z prawem korzystania z produktu. Powyższe zobowiązania odszkodowawcze nie obejmują żadnych domniemanych naruszeń praw własności intelektualnej osób trzecich dotyczących produktu w niezmienionej formie.

 11. Siła wyższa. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej strony ani nie może zostać uznana za niewywiązującą się z warunków niniejszej Umowy lub ją naruszyła za jakiekolwiek niewykonanie lub opóźnienie w wypełnieniu lub wykonaniu któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy (z wyjątkiem wszelkich zobowiązań Użytkownika do dokonywania płatności na naszą rzecz poniżej), kiedy i w zakresie, w jakim takie niepowodzenie lub opóźnienie jest spowodowane lub wynika z działań pozostających poza kontrolą strony dotkniętej zdarzeniem („Strony poszkodowanej”), w tym między innymi następujących zdarzeń siły wyższej („Zdarzenie(a) siły wyższej” ): (a) działania Boga; (b) powódź, pożar, trzęsienie ziemi, epidemia lub wybuch; (c) wojna, inwazja, działania wojenne (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie), groźby lub akty terrorystyczne, zamieszki lub inne niepokoje społeczne; (d) nakaz, prawo lub działania rządowe; (e) embarga lub blokady obowiązujące w dniu lub po dacie zawarcia niniejszej Umowy; (f) sytuacja nadzwyczajna na szczeblu krajowym lub regionalnym; (g) strajki, przerwy w pracy lub spowolnienie lub inne zakłócenia przemysłowe; (h) awarie telekomunikacyjne, przerwy lub niedobory energii elektrycznej, brak powierzchni magazynowej lub magazynowej, nieodpowiednie usługi transportowe lub niemożność lub opóźnienie w uzyskaniu dostaw odpowiednich lub odpowiednich materiałów; oraz (i) inne podobne zdarzenia pozostające poza uzasadnioną kontrolą Strony Narażonej. W ciągu dziesięciu (10) dni od Zdarzenia Siły Wyższej Strona Narażona powiadomi drugą stronę, podając przewidywany okres trwania zdarzenia. Strona narażona dołoży wszelkich starań, aby zakończyć awarię lub opóźnienie i zapewnić zminimalizowanie skutków takiego Zdarzenia Siły Wyższej. Strona poszkodowana wznowi wykonywanie swoich zobowiązań tak szybko, jak to praktycznie możliwe po usunięciu przyczyny. W przypadku, gdy niepowodzenie lub opóźnienie Strony poszkodowanej pozostanie nienaprawione przez okres trzydziestu (30) kolejnych dni od pisemnego zawiadomienia przekazanego przez nią zgodnie z niniejszą sekcją 11, każda ze stron może następnie rozwiązać niniejszą Umowę za pisemnym wypowiedzeniem wynoszącym pięć (5) dni .

 12. Prawo właściwe i jurysdykcja. Wszystkie sprawy wynikające z niniejszych Warunków lub z nimi związane podlegają prawu wewnętrznemu stanu Massachusetts i są interpretowane zgodnie z nim, bez wpływu na jakiekolwiek wybrane lub kolizyjne przepisy lub zasady (stanu Massachusetts lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji ), które powodowałyby zastosowanie praw jakiejkolwiek innej jurysdykcji niż jurysdykcja stanu Massachusetts.

 13. Rozstrzyganie sporów i wiążący arbitraż.
  1. TY I SIONYX, LLC ZGADZASZ SIĘ ZRZECZYĆ WSZELKICH PRAW DO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W SĄDZIE LUB PRZED SĄDEM PRZYSIĘGŁYM LUB DO UCZESTNICTWA W POZWIE ZBIOROWYM LUB POZWIE REPREZENTACYJNYM W ODNIESIENIU DO ROSZCZENIA. INNE PRAWA, KTÓRE MAJĄ PAŃSTWO PRZYSŁUGOWAĆ DO SĄDU, RÓWNIEŻ MOGĄ BYĆ NIEDOSTĘPNE LUB MOGĄ BYĆ OGRANICZONE W ARBITRAŻU.

   JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SPORY LUB KONTROWERSJE (DOTYCZĄCE KONTRAKTU, DELIKTU LUB INNE, ISTNIEJĄCE WCZEŚNIEJ, OBECNIE LUB PRZYSZŁOŚĆ, W TYM USTAWOWE, OCHRONY KONSUMENTA, PRAWO ZWYCZAJNE, DELIKTY UMYŚLNE, ROSZCZENIA NAKAZU I SPRAWIEDLIWOŚCI) MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A NAMI WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZAKUP PRODUKTÓW ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY BĘDZIE ROZWIĄZYWANY WYŁĄCZNIE I OSTATECZNIE W DRODZE WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU.

  2. Arbitraż będzie prowadzony przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe ("AAA") zgodnie z Regulaminem Arbitrażu Konsumenckiego ("Zasady AAA”), z wyjątkiem zmian wprowadzonych w niniejszym punkcie 13. (Zasady AAA są dostępne na stronie adr.org lub pod numerem telefonu AAA 1-800-778-7879). Federalna ustawa arbitrażowa będzie regulować interpretację i egzekwowanie ta sekcja.

   Arbiter będzie miał wyłączne uprawnienia do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z możliwością arbitrażu i/lub wykonalnością tego postanowienia arbitrażowego, w tym wszelkich zarzutów dotyczących braku sumienia lub wszelkich innych zarzutów, że postanowienie arbitrażowe lub Umowa są nieważne, podlegają unieważnieniu lub są w inny sposób nieważne. Arbiter będzie upoważniony do przyznania zadośćuczynienia, jakie byłoby dostępne w sądzie zgodnie z prawem lub na zasadach słuszności. Każde orzeczenie arbitra (arbitrów) będzie ostateczne i wiążące dla każdej ze stron i może zostać zarejestrowane jako orzeczenie w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji.

  3. Możesz zdecydować się na dochodzenie swojego roszczenia w sądzie ds. drobnych roszczeń w USA zamiast arbitrażu, jeśli przekażesz nam pisemne powiadomienie o swoim zamiarze w ciągu 60 dni od zakupu. Postępowanie arbitrażowe lub postępowanie przed sądem ds. drobnych roszczeń będzie ograniczone wyłącznie do Twojego indywidualnego sporu lub kontrowersji.

   Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy o arbitraż zostanie uznane za niewykonalne, niewykonalne postanowienie zostanie rozdzielone, a pozostałe warunki arbitrażu będą egzekwowane.

 14. Cesja. Nie przeniesiesz żadnych swoich praw ani nie przekażesz żadnych obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie domniemane cesje lub delegacje z naruszeniem niniejszego punktu 14 są nieważne. Żadna cesja ani delegacja nie zwalnia Cię z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków.

 15. Żadnych zwolnień. Nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie stanowić zrzeczenia się przyszłego egzekwowania tego prawa lub postanowienia. Zrzeczenie się jakiegokolwiek prawa lub postanowienia będzie skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez należycie upoważnionego przedstawiciela SIONYX, LLC.

 16. Beneficjenci będący osobami trzecimi. Niniejsze Warunki nie przyznają i nie mają na celu przyznania jakichkolwiek praw lub środków prawnych jakiejkolwiek osobie innej niż użytkownik.

 17. Powiadomienia.
  1. Tobie. Możemy przekazać Ci wszelkie powiadomienia dotyczące niniejszych Warunków, wysyłając wiadomość na podany przez Ciebie adres e-mail. Powiadomienia wysłane pocztą elektroniczną będą skuteczne, gdy wyślemy wiadomość e-mail. Twoim obowiązkiem jest dbanie o aktualność swojego adresu e-mail.

  2. Do nas. Aby przekazać nam powiadomienie na mocy niniejszych Warunków, musisz skontaktować się z nami w następujący sposób za pośrednictwem kuriera lub listu poleconego lub certyfikowanego na adres SIONYX Customer Care, 100 Cummings Center Suite 303B, Beverly, Massachusetts 01915. Możemy zaktualizować adres, na który będziemy przesyłać powiadomienia, publikując zawiadomienie na Stronie. Powiadomienia dostarczone przez kuriera z dnia na dzień zaczną obowiązywać jeden dzień roboczy po ich wysłaniu. Powiadomienia przesłane listem poleconym lub listem poleconym będą skuteczne po trzech dniach roboczych od ich wysłania.
 18. Rozdzielność. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków okaże się nieważne, niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie to zostanie uznane za oddzielone od niniejszych Warunków i nie wpłynie na ważność ani wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Warunków.

 19. Całość umowy. Nasze potwierdzenie zamówienia, niniejsze Warunki, umowa licencyjna odnosząca się do dowolnego produktu lub usługi, którą uzyskasz w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem, nasze Warunki korzystania z Witryny i nasza Polityka prywatności zostaną uznane za ostateczną i zintegrowaną umowę między tobą a nami w sprawach zawartych w niniejsze Warunki.