menu

Pomogliśmy XXX z YYY dla ZZZ.

Pomogliśmy XXX z YYY dla ZZZ.

Pomogliśmy XXX z YYY dla ZZZ.

Łódka pewna podczas nawigacji w nocy i przy słabym świetle.

Zwiększ swoje nocne możliwości polowania dzięki kolorowemu noktowizorowi.

Nagrywaj i dziel się miłością do przygody w każdych warunkach oświetleniowych.

Nocna inwigilacja dla prywatnych detektywów i ochrona organów wykonawczych.

Ultralekkie czujniki CMOS dostosowane do każdej niestandardowej aplikacji.

Kolorowy noktowizor do nadzoru i gromadzenia dowodów w wysokiej rozdzielczości.

Zwiększona wydajność w nocy, aby wspierać misje poszukiwawcze i ratownicze.

Zastosowania Mil-Spec w słabym świetle dla agencji wojskowych i rządowych.

Nie masz pewności, który aparat jest dla Ciebie odpowiedni? Uzyskaj pomoc w wyborze.

PORÓWNAJ ZAKRES ZOBACZ AKCESORIA

Cyfrowy noktowizor z optyką premium i zaawansowaną technologią czujników.

Go-to noktowizor urządzenia dla organów ścigania i bezpieczeństwa publicznego.

Podobny do Aurora Black, urządzenie noktowizyjne przeznaczone dla organów ścigania i bezpieczeństwa publicznego.

W zestawie idealne akcesoria dla entuzjastów polowań.

W zestawie idealne akcesoria dla entuzjastów polowań.

Zestaw SIONYX x MARSUPIAL Backcountry Adventure Kit to najlepszy pakiet sprzętu dla nocnych osób na świeżym powietrzu.

Opracowany dla środowisk przybrzeżnych, zwiększ swoją świadomość w nocy.

Gwarancja

ZWROT / WYMIANA PRODUKTU SIONYX OGRANICZONA POLITYKA GWARANCJI (TYLKO USA)

Co obejmuje niniejsza ograniczona gwarancja

SIONYX, LLC ("SIONYX" lub "my") gwarantuje pierwotnemu nabywcy końcowemu ("Ty") produkt i akcesoria marki SIONYX zawarte w oryginalnym opakowaniu ("Produkt SIONYX"), w zakresie wad materiałowych i wykonawczych przy normalnym użytkowaniu zgodnie z SONYKSopublikowanych wytycznych przez okres JEDNEGO (1) ROKU od daty pierwotnego zakupu detalicznego przez nabywcę końcowego („Okres gwarancji”). Okres gwarancji na Aurora Explorers Edition zakupioną po 8 lipca 2019 r. wynosi DWA (2) LATA.

SYONYKSOpublikowane wytyczne obejmują między innymi informacje zawarte w specyfikacjach technicznych, instrukcjach obsługi i komunikatach serwisowych. Niniejsza ograniczona gwarancja jest ważna i wykonalna tylko w kraju, w którym SONYKS Produkt został zakupiony pod warunkiem, że wymieniony kraj znajduje się na liście określonych krajów, w których sprzedajemy aparat Aurora. Jeśli Produkt SiOnyx ulegnie awarii w Okresie Gwarancyjnym, w rozsądnym ekonomicznie czasie bezpłatnie naprawimy go lub wymienimy zgodnie z poniższym opisem.

Czego nie obejmuje ta ograniczona gwarancja

Niniejsza ograniczona gwarancja nie ma zastosowania do produktów sprzętowych nieobjętych marką SiOnyx ani do żadnego oprogramowania, nawet jeśli są zapakowane lub sprzedawane ze sprzętem SiOnyx. Producenci, dostawcy lub wydawcy inni niż SiOnyx mogą udzielać własnych gwarancji - prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji. Oprogramowanie rozpowszechniane przez SiOnyx z marką SiOnyx lub bez niej (w tym między innymi oprogramowanie systemowe) nie jest objęte niniejszą ograniczoną gwarancją. Proszę zapoznać się z umową licencyjną dołączoną do oprogramowania, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat swoich praw w odniesieniu do jego użytkowania. SiOnyx nie gwarantuje, że działanie produktu SiOnyx będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. SiOnyx nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania instrukcji związanych z użytkowaniem produktu SiOnyx.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie ma zastosowania: (a) do części eksploatacyjnych, takich jak baterie lub powłoki ochronne, których konstrukcja zmniejsza się w miarę upływu czasu, chyba że nastąpiła awaria z powodu wad materiałowych lub produkcyjnych; (b) do uszkodzeń kosmetycznych, w tym między innymi zadrapań (w tym soczewek), wgnieceń i połamanego plastiku na portach; (c) szkód spowodowanych użyciem innego produktu; (d) szkód powstałych w wyniku wypadku, nadużycia, niewłaściwego użycia, manipulacji, płynów (poza certyfikatem IP67), grysu, uderzenia, pożaru, braku właściwej opieki lub konserwacji, trzęsienia ziemi lub innej przyczyny zewnętrznej; (e) szkód spowodowanych działaniem produktu SiOnyx poza opublikowanymi wytycznymi SiOnyx; (f) szkód spowodowanych użyciem nieautoryzowanych części lub usługami (w tym modernizacjami i rozszerzeniami) dokonanymi przez kogokolwiek, kto nie jest przedstawicielem SiOnyx lub autoryzowanego dostawcy usług SiOnyx („SASP”); (g) do produktu SiOnyx, który został zmodyfikowany w celu zmiany funkcjonalności lub możliwości bez pisemnej zgody SiOnyx; (h) wady spowodowane normalnym zużyciem lub w inny sposób wynikające z normalnego starzenia się produktu SiOnyx; lub (i) jeśli jakikolwiek numer seryjny został usunięty lub usunięty z Produktu SiOnyx.

Jakie są Twoje środki zaradcze w ramach tej ograniczonej gwarancji?

Wszelkie roszczenia gwarancyjne wymagają numeru RMA. Aby omówić roszczenie gwarancyjne i uzyskać numer RMA, zadzwoń do działu obsługi klienta SiOnyx Aurora pod numerem (833) SiOnyx 1 (833-746-6991). Będziesz musiał przedstawić dowód sprzedaży / dowód zakupu wskazujący datę zakupu, zapłaconą kwotę i miejsce zakupu. Jeśli zgłoszenie zostanie zgłoszone w okresie gwarancyjnym, a produkt SiOnyx okaże się nieskuteczny na podstawie telefonicznej oceny dokonanej przez dział obsługi klienta SiOnyx Aurora, według naszego uznania:

  • naprawić aparat lub akcesorium, lub
  • wymienić aparat lub akcesorium na produkt, który jest nowy lub który został wyprodukowany z nowych lub nadających się do naprawy używanych części i jest przynajmniej funkcjonalnie równoważny oryginalnemu produktowi, lub
  • wymień aparat lub akcesorium na produkt, który jest nowym i ulepszonym modelem, który ma co najmniej równoważną lub ulepszoną funkcję w stosunku do oryginalnego produktu. W zakresie, w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy, Okres gwarancji nie będzie przedłużany, przedłużany ani w inny sposób naruszany w wyniku późniejszej wymiany, odsprzedaży, naprawy lub wymiany aparatu lub akcesorium. Jednak części naprawione lub wymienione w okresie gwarancyjnym będą objęte gwarancją przez pozostałą część oryginalnego okresu gwarancyjnego lub przez dziewięćdziesiąt (90) dni od daty naprawy lub wymiany, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy.

Ograniczenia gwarancji podlegające prawu konsumenta

W zakresie dozwolonym przez prawo niniejsza ograniczona gwarancja i przedstawione środki zaradcze są wyłączne i zastępują wszelkie inne gwarancje, środki zaradcze i warunki, ustne, pisemne, ustawowe, wyraźne lub dorozumiane oraz stanowią pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia ta ograniczona gwarancja. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej ograniczonej gwarancji oraz w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikowe, przypadkowe, specjalne lub karne, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z użytkowania tego produktu lub wynikające z jakiekolwiek naruszenie niniejszej ograniczonej gwarancji.

SiOnyx zrzeka się wszelkich ustawowych i dorozumianych gwarancji, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu oraz gwarancji dotyczących ukrytych lub ukrytych wad, w zakresie dozwolonym przez prawo. W zakresie, w jakim nie można zrzec się takich gwarancji, SiOnyx ogranicza czas trwania i środki zaradcze takich gwarancji do okresu obowiązywania niniejszej wyraźnej ograniczonej gwarancji oraz, zgodnie z wyborem SiOnyx, usług naprawy lub wymiany opisanych powyżej. Niektóre stany (kraje lub prowincje) nie zezwalają na ograniczenia czasu trwania dorozumianej gwarancji (lub warunku) ani wykluczenia lub ograniczenia szkód przypadkowych lub wynikowych, więc opisane powyżej ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.

Niniejsza gwarancja daje określone prawa i możesz mieć inne prawa, które różnią się w zależności od stanu (lub kraju lub prowincji). W inny sposób niż dozwolony przez prawo, SiOnyx nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza innych praw, które możesz mieć, w tym praw wynikających z niezgodności umowy sprzedaży. Aby w pełni zrozumieć swoje prawa, powinieneś zapoznać się z prawem swojego kraju, prowincji lub stanu.

Zwracane produkty

Możesz zwrócić towar w celu zwrotu ceny produktu lub wymiany, jeśli zwrot nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Zwroty nie obejmują żadnych kosztów wysyłki zwrotnej i 15% opłaty za uzupełnienie zapasów. Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie koszty wysyłki zwrotnej, z wyjątkiem awarii po wyjęciu z pudełka uznanych za awarie przez dział obsługi klienta SiOnyx Aurora. Wszystkie zwroty będą wymagały numeru RMA. Aby omówić zwrot i uzyskać numer RMA, wyślij wiadomość e-mail do działu obsługi klienta SIONYX na adres Support@SIONYX.com.

Wszystkie zamówienia muszą zostać sprawdzone przez klientów w ciągu 30 dni od daty zakupu. Po tym czasie SiOnyx nie będzie odpowiedzialny za przedmioty uszkodzone w transporcie, zagubione lub inne problemy niezwiązane z pomocą techniczną. Zwracane lub wymieniane produkty muszą być fabrycznie nowe, w idealnym stanie. Produkty muszą znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu producenta ze wszystkimi częściami i dokumentacją, w tym broszurami instrukcji i ulotkami do pakowania. Nie umieszczaj naklejek ani etykiet wysyłkowych na oryginalnym opakowaniu produktu.

Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem ani produktów bez numeru RMA. Produkty wysłane do naszego zakładu bez numeru RMA zostaną usunięte. W związku z tym procesem nie będzie żadnych pytań ani żadnych innych środków odwoławczych. Odczekaj do 10 (dziesięciu) dni roboczych (od momentu otrzymania zwrotu) na przetworzenie wymiany lub zwrotu. Adres zwrotny zostanie podany przez Dział Obsługi Klienta SiOnyx, gdy zadzwonisz po numer RMA.

Pytania?

Prosimy o kontakt z firmą SIONYX poprzez e-mail na adres support@SIONYX.com.

Szukaj