STAN AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA

rdzeniowy [FPGA] FIRMWARE WAGI ODZYSKIWANIE WIFI
Bieżący krok Do czasu Do czasu Do czasu Do czasu

PROCEDURA AKTUALIZACJI ZA POMOCĄ KARTY SD

Wykonaj poniższe czynności, aby sformatować kartę SD i zaktualizować OPSIN. Pamiętaj, aby połączyć się z aplikacją mobilną SIONYX, aby sfinalizować aktualizację.

POBIERZ PAKIET AKTUALIZACJI

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

DODAJ PAKIET AKTUALIZACJI NA KARTĘ SD

 1. Włóż kartę SD do czytnika podłączonego do komputera [nie wchodzi w skład OPSIN]
 2. Uzyskaj dostęp do karty SD za pomocą komputera
 3. Wyodrębnij pliki ze skompresowanego pakietu (plik firmware_core.zip)
 4. Skopiuj wszystkie pliki z pakietu aktualizacji (firmware.udf)
 5. Wklej wszystkie pliki z pakietu na najwyższy poziom (root) karty SD
 6. Kliknij przycisk Tak we wszystkich wyświetlonych wyskakujących okienkach
 7. Po zakończeniu kopiowania plików wyjmij kartę SD

ZAKTUALIZUJ OPROGRAMOWANIE OPSIN

 1. Wyłącz aparat
 2. Włóż kartę SD z pakietem aktualizacji do gniazda karty SD
 3. Włącz aparat
 4. Aktualizacja rozpocznie się automatycznie i wyświetli się komunikat o aktualizacji
  zostanie wyświetlony na ekranie
 5. Aktualizacja zajmie do 4 minut
 6. Po zakończeniu aktualizacji kamera uruchomi się ponownie (nie odłączaj zasilania podczas ponownego uruchamiania kamery)
 7. Po ponownym uruchomieniu aparatu sprawdź, czy odpowiednie wersje zostały pomyślnie zainstalowane
  zainstalowany [Zobacz: Potwierdź wersję oprogramowania sprzętowego]
 8. Pole „FPGA” powinno pokazywać: 131278

CZĘŚCIOWA AKTUALIZACJA SYSTEMU ZAKOŃCZONA

NASTĘPNY KROK
rdzeniowy [FPGA] FIRMWARE WAGI ODZYSKIWANIE WIFI
Do czasu
[131278]
Następny krok Do czasu Do czasu Do czasu